Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-161 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-162 от 23.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-16-1 от 30.01.2018 г. – за открито производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Падала, общ. Рила, област Кюстендил.

 

 

В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-1 от 30.01.2018 г. – за открито производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Падала, общ. Рила, област Кюстендил.

 

 

 

 

 

 

В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г. са обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-121 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-122 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бакьово, общ. Своге, област София;

В ДВ, бр. 13 от 09.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва

В ДВ, бр. 13 от 09.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-94 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Прогрес, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-95 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора;